براي هر سيلاب و هر حرف ” ز ” اضافه کنيد. اون هم با رعايت چند قانون ساده. مثلاً براي گفتن کلمه اي مثل ” تو ” شما بايد بدونيد که يک بخش (سيلاب) داره. و جزء واژه هاي 2 حرفيه. نحوه ي تغيير واژه هاي 2 حرفي به زرگري:
تو = توزو ! tozo
مثال ديگه:
من = مزن mazan
يک مثال ديگه:
او = اوزو oozoo
باز هم مثال:
دب (مثل دب اکبر)= دزب dozob
باز هم:
خر = خزر khazar
پس معلوم شد که کلمه هاي 2 حرفي را به چه سادگي ميشه تبديل به زبان زرگري کرد. حرفهاي صدادار ” ز ” ميگيرن و حروف ساکن نه! روش کار اينه:
حرف اول + ز + حرف دوم
حالا ميرسيم به 3 حرفي ها. اونا هم ساده هستن. از اين 3 حرفي ها به بعد ميشه گفت که کلمات طولاني هم همين قواعد ساده را دنبال ميکنن. پس بايد رابطه ي توضيح پايينم را به همه ي کلماتي که در ذهنتون مياد، يکسان تلقي کنيد. روش کار هم ساده است. به بخش ها (سيلاب هاي) هر کلمه دقت کنيد و مثل همون سيلابي با ” ز ” و همون طور صداي يکسان بسازيد. حالا متوجه ميشيد :
شما = ش + ما زرگريش ميشه: شز مازا shozomazaa
يادتون باشه گفتم همونطور بايد سيلاب بسازيد. يعني وقتي ميگيد ” شما shomaa ” پس لطفن با هوش باشيد و نگيد "شوزومزا shoozoomeza” يا چيزي مثل اين و در حقيقت اشتباه. پس همون که گفتم: شزمازا shozomaazaa
(تذکر مهم: راستي از علايم کسره، فتحه و ضمه استفاده نکردم چون فونت هاي خوانايي نداشتم. به همين سبب از فينگيليش نويسي بهره بردم. و يادتون باشه من براي تلفظ صداي ” فتحه ” در انگليسي يک A ميزارم و براي حرف ” آ ” دو تا AA ميزارم. پس در خوندن تلفظ ها دچار اشکال نشيد. همينطور براي ” ضمه ” يک O ميزارم و براي ” و ” که صداي "او” ميده دو تا OO)
يک مثال ديگه:
چرا = چ + را زرگريش ميشه: چز رازا chezeraazaa
مثال تازه:
تني = ت + ني زرگري: تز نيزي tazanizi
حالا يک کلمه ي 3 حرفي کمي سخت:
کيو (منظورم همون ” چه کسي را ” هستش) = کي + يو که ميشه کيزي يوزو kiziyozo
مثال ديگه:
بيا = بي + يا زرگري: بيزي يازا biziyaza
حالا تمرين کلمات بيشتر از 3 حرف:
چطوري = چ + طو + ر ي زرگري: چزطوزو ريزي chezetozo rizi
ديديد چه راحت بود. بازم مثال:
مثال = م + ثا ل زرگري: مزثازال mezesaazaal
حالا دو مثال پشت هم با يک يادآوري که بعدش ميگم:
ميتوني = مي + تو + ني زرگري: ميزي توزو نيزي mizitoozoo nizi
کتاب = ک + تا ب زرگري: کزتازاب kezetaazaab
(حرف ” ب ” ساکن است و "ز” نميگيره. همونطور تلفظ ميشه)
ياد آوري: ببينيد بايد يادتون باشه که حروف را با همون صدايي که ميگيد تبديل به زرگري کنيد. در مثال بالا وقتي ميخواهيد يک واژه اي مثل ” کتاب” را به زرگري بيان کنيد لطفن مثل هميشه که ميگيد ketaab همونطور هم به زرگري بگيد keze taazaab. پس نبايد صداهاي اشتباه توليد کنيد و بگيد kaze taazaab!!! يا با کسره و ضمه هاي زايد به اشتباه بگيد: keze tozaab!!! به همان راحتي که به فارسي ميگيد کتاب بايد به زرگري هم بيان کنيد.
حالا چند تا مثال پشت هم:
کي = کي + ي زرگري: کيزي kizi
ميگه = مي + گه زرگري: ميزي گزه mizigezeh
زندون = زن + دو + ن زرگري: ززن دوزون zezendoozoon
بده = ب + ده زرگري: بز دزه bazadeze
کيزي ميزي گزه ززن دوزون بز دزه!؟
چند تا مثال ديگه و پشت هم:
هرگز = ه + ر+ گ + ز زرگري: هزر گزز hazargezez
از = ا ز زرگري: ازز azaz
مرگ = م + رگ زرگري: مزرگ mazarg
نهراسيدم = ن + ه + را + سي + د م زرگري: نز هز رازا سيزي دزم
naza haza raazaa sizi dazamهزر گزز ازز مزرگ نزهزرازاسيزيدزم
باز هم:
مياي بريم سينما؟ زرگري: ميزي يازاي بز ريزيم سيزي نزمازا miziyaazaay bezerizimsizinazamaazaa
چرا حرف نميزني؟ زرگري: چزرازا حزرف نزميزي ززنيزي؟ chezeraazaa hazarf nezemizizazanizi
شماره ي کارت ملي زرگري: شزمازاره زه يزه کازارتزه مزلليزي shozomaazaarezeyeze mezellizi

bonbastcafeمنبع