برج میلاد

در ماه مبارک رمضان اذان مغرب و عشاء به صورت تصاویر متحرک روی بدنه برج پخش می شود.
9dx0ex87uh7n5gykyg6y

bllrakes3nksm0yijzmd

lm0mk81j4bqkk77gctqm
فرادید