پلیس لهستان برای پیشگیری از تصادفات و کاهش سرعت رانندگان تصمیم به استفاده از پلیس جعلی گرفت.


پلیس‌های مسلح
پلیس راهنمایی و رانندگی لهستان برای کاهش سرعت موتورسواران و رانندگان خودروها از پلیس جعلی مسلحی استفاده می‌کند که به جای اسلحه در دستانش سشوار قرار گرفته تا مردم اگر متوجه جعلی بودن آن شدند سوء استفاده‌ای انجام ندهند.
تدبیر پلیس لهستان در شرایطی عملی شده که مناطق دارای پلیس جعلی با دوربین نیز کنترل می‌شوند.
دولت لهستان علت استفاده از این شیوه نوین در کاهش سرعت رانندگی را آمار زیاد تصادفات این کشور اعلام کرده است.
bz650o290zgmatr7gno

6avmsapqnar2ceibks17
فارس