تصاویری از زلزله خراسان رضوی

تصاویری از زلزله خراسان رضوی را منتشر شده است.
زمین لرزه 6 ریشتری خراسان رضوی را لرزاند ، به نقل از مرکز زلزله نگاری کشور زلزله ای به بزرگی6 ریشترحوالی سفید سنگ استان خراسان رضوی را لرزاند.
شدت زمین لرزه به حدی بود که کاملا در شهر احساس شده
و مردم هم اکنون در معابر عمومی حضور یافته است.
این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و عرض جغرافیایی 83 . 35 و طول جغرافیایی 26. 60 رخ داد.
هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.
این زلزله در 81 کیلومتری مشهد رخ داده است.
یادآور میشود: پس لرزه های متمادی همچنان ادامه دارد.
1208878 614
خبر آنلاین