جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم ، جنگی فراگیر بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بود. البته درگیری‌های مرتبط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بودند.
این جنگ بسیاری از کشورهای جهان از جمله تمامی ابرقدرت‌های روز را درگیر خود کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف با تشکیل اتحادهای نظامی به نام‌های متّحدین و متّفقین در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.
این جنگ گسترده‌ترین جنگ جهان تاریخ بشر بود که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از قریب به سی کشور مختلف به صورت مستقیم در آن جنگیدند.
در این گزارش نگاهی می اندازیم به کلکسیونی کم نظیر از عکس های رنگی گرفته شده در بحبوحه جنگ جهانی دوم.
jang1
عکسی رنگی از دومین جنگ جهانی
jang2
عکسی رنگی از دومین جنگ جهانی
jang3
عکسی رنگی از دومین جنگ جهانی
jang4
عکسی رنگی از دومین جنگ جهانی
jang5
عکسی رنگی از دومین جنگ جهانی
jang6
عکسی رنگی از دومین جنگ جهانی
jang7
عکسی رنگی از دومین جنگ جهانی
jang8
عکسی رنگی از دومین جنگ جهانی
jang10
عکسی رنگی از دومین جنگ جهانی
jang9
عکسی رنگی از دومین جنگ جهانی
مهر