تصاویری وحشتناک از ریزش پل بر روی قطار در روسیه
در یکی از شهرهای روسیه یک کامیون در حال عبور از پلی بود که ناگهان پل ریزش کرد و بر روی قطار در حال عبور فرو ریخت خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است در ادامه تصاویری از ریزش پل بر روی قطار در روسیه را در نیک صالحی مشاهده کنید.ریزش پل بر روی قطار در روسیه

در یکی از شهرهای روسیه زمانی که یک کامیون در حال عبور از پلی در این شهر بود، ناگهان این پل بر روی قطار درحال عبور فرو ریخت. خوشبختانه این حادثه خسارت جان نداشت.
تصاویری از ریزش پل بر روی قطار

     500x279ریزش یک پل بر روی قطار

     1 500x655ریزش یک پل در یکی از شهرهای روسیه

     2 500x279ریزش یک پل در روسیه

     3 500x279پل

     4 500x279روسیه

مشرق نیوز