مهمان عزیزلطفا برای مشاهده لینک ثبت نام کنید
عضویت


مهمان عزیزلطفا برای مشاهده لینک ثبت نام کنید
عضویت
MAGBOT +
مهمان عزیزلطفا برای مشاهده لینک ثبت نام کنید
عضویتطراحی تعاملی موثر می تواند به پیشرفت در تجربه کاربری در محصولات تلفن همراه منجر شود. در سیستم عامل های iOS یا Android، می توانید ببینید که تقریبا هر عمل با نوع خاصی از تعامل انجام می شود. در ادامه ۵ نمونه رابط کاربری تعاملی در قالب انیمشن برای شما گردآوری شده است.Example #1 – Siren


interaction mobile design 01


Example #2 – B&O Play

interaction mobile design 02
Example #3 – Bthere

interaction mobile design 03


Example #4 – Housing

interaction mobile design 04


Example #5 – Neighborhood

interaction mobile design 05
مقالات مرتبط
مهمان عزیزلطفا برای مشاهده لینک ثبت نام کنید
عضویت

مهمان عزیزلطفا برای مشاهده لینک ثبت نام کنید
عضویتمهمان عزیزلطفا برای مشاهده لینک ثبت نام کنید
عضویت

مهمان عزیزلطفا برای مشاهده لینک ثبت نام کنید
عضویتمهمان عزیزلطفا برای مشاهده لینک ثبت نام کنید
عضویت

مهمان عزیزلطفا برای مشاهده لینک ثبت نام کنید
عضویت